Bokningsvillkor

När du bokar dig på en jakt så mejlar vi dig en faktura på det totala beloppet med betalning inom 30 dagar.

Det skickas ingen påminnelse av betalning, utebliven betalning betraktas som gästens avbokning. 

Genom att skicka en bokning visar du att du är införstådd och har läst gällande bokningsvillkor, ansvar samt försäkringar och garantier.

                                        Ansvar

Jakten bedrivs så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts

för fara. Den som genom skott vålla skada på hund (skadeskjutning) ska betala ersättning till hundägaren

med 70 000 kr oavsett skadans omfattning. Alla deltagare som bär vapen ska innan jakten påbörjas skriva

under avtalet.

Jaktledaren har rätt att omedelbart avsluta jakten för den deltagare som inte följer jaktledarens

anvisningar, handskas vårdslöst med skjutvapen eller på något annat sätt uppvisar ett icke jaktmässigt

beteende. Vid avslutad jakt föreligger inte någon rätt till återbetalning och deltagaren debiteras fullt pris.

Trumvallens jakt säljer upplevelser och kan vid jakt aldrig garantera att gästen får skottchans.

Trumvallens Jakt är utan ansvar, även ekonomiskt för ändringar, förseningar med mera på grund av

extremt väder eller annat som vi inte kan påverka.

                       Försäkringar och garantier

Deltagaren måste teckna sin egen reseförsäkring och ev. avbeställningsskydd (vid tecknande av ett

avbeställningsskydd hänvisar vi till ERV www.erv.se ) OBS! Avbeställningsskyddet måste tecknas i

samband med bokning. Har man en mer omfattanden hemförsäkring kan avbeställningsskyddet ingå så kolla upp med ditt försäkringsbolag.